REGULAMIN Miesięcznego kursu fotografii

 1. Organizatorem kursu fotografii jest firma Profoto Studio Krzysztof Staniszewski
 2. Zajęcia trwają po 2 godziny zegarowe.
 3. Podział na grupy następuje według ustaleń z organizatorem.
 4. Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem.
 5. Organizator nie odpowiada za sprzęt i zdrowie uczestników. Uczestnicy powinni ubezpieczyć siebie i sprzęt we własnym zakresie.
 6. Uczestnik kursu bierze czynny udział w zajęciach i jest punktualny.
 7. Uczestnik ma szanować spokój innych współuczestników kursu
 8. Opłaty są pobierane z góry
 9. Za nie obecność na zajęciach opłaty nie są zwracane.
 10. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy organizatora lub przyczyn niezależnych zostanie zorganizowane zastępstwo lub zajęcia zostaną przełożone na inny dogodny termin.
 11. Nauka odbywa się w grupach maksymalnie 15 osobowych
 12. Dodatkowo uczestnik kursu otrzymuje:
  -konsultacje z prowadzącym poza zajęciami
  -możliwość konsultacji drogą elektroniczną
  -świadectwo ukończenia kursu